Toiminta

Ernst ja Alix von Born lahjoittiat Suur-Sarvilahden Svenska litteratursällskapetille. Heidän testamenttinsa nojalla Suur-Sarvilahden kartanoa hoidetaan kolmen henkilön voimin. He muodostavat kartanon hallintoneuvoston. Svenska Litteratursällskapet, Svenska folkpartiet (RKP) ja Nylands svenska lantbrukssällskap nimittävät henkilöt tehtäviinsä. Kartanon työtä johtaa tilanhoitaja, joka on hallintoneuvoston valitsema ja palkattu tehtäväänsä SLS:n toimesta. Tilanhoitaja johtaa kartanon työtä yhdessä hallintoneuvoston kanssa. Hallintoneuvoston tehtävänä on hoitaa kulttuurihistoriallista omaisuutta ja kehittää maanviljelystä uusien menetelmien avulla. Hallintoneuvosto nimittää yhdessä kahden Victor Magnus von Bornin jälkeläisten kanssa kuka saa asua linnassa.

Hallintoneuvoston keskeisenä päämääränä on kehittää kartanon yleishyödyllistä toimintaa. Eräs esimerkki tästä on kesän 2023:n aikana historiallinen näyttely kartanon viisivuosisataisesta historiasta. Lue enemmän näytelystä näyttelyn e-kirjasta! Näyttely on hallintoneuvoston ideoima ja esillä kartanon vanhassa riihessä. 


Historiallinen näyttely oli esillä vanhassa riihessä (oik.).