Stor-Sarvlaks gård

Stor-Sarvlaks gårds (tidigare Sarvlax) historia sträcker sig tillbaka till 1450-talet. Gården har gått i arv från generation till generation inom tre ätter: Creutz, von Morian och von Born. Herrgården ägs numera av Svenska Litteratursällskapet i Finland, som fick gården genom ett testamente av Ernst och Alix von Born, som var barnlösa. På gården bor sedan dess alltid någon ättling till Ernsts far, Viktor Magnus von Born, som verkade som finländsk statsman under ryska tiden. Under hans tid fick herrgården sitt nuvarande namn, Stor-Sarvlaks. Idag består godset av ca 1 300 ha skog och drygt 300 ha odlingar. Gården driver ett aktivt jordbruk. Verksamheten styrs av ett förvaltningsråd.

Det nuvarande karaktärshuset och den västra flygeln byggdes på 1600-talet. Barockslottet är, vid sidan av Villnäs, det enda i Finland som härstammar från 1600-talet, då Finland var en del av det svenska riket. Huset har tre våningar samt en vindsvåning. Som byggmästare anlitades den från Reval bördige Agatus Groneberg. Herrgården är omgärdad av en vacker park. Karaktärshuset visas enligt överenskommelse. 

Läs mer om herrgårdens historia i vår e-bok. 

Följ vår kanal på Youtube: