Föreläsningsserien i samband med utställningen om livet på Sarvlax under 500 år

I samband med utställningen om livet på Sarvlax på Stor-Sarvlaks gård från den 6 juli till den 4 augusti
2023 ordnades en föreläsningsserie med inbjudna experter på historia. Föreläsningarna gick av stapeln i den gamla rian på Stor-Sarvlaks, i samma utrymme som utställningen. En del av föreläsningarna går att se inbandade via utställningens Youtube-kanal.

Fredagen den 7 juli 2023 klockan 15.00
Henrika Tandefelt: Kvinnoliv och familjer på Sarvlaks

Doc. Henrika Tandefelt är universitetslektor i historia vid Helsingfors universitet och gav 2010 ut antologin Sarvlax - herrgårdshistoria under 600 år. Efter det har hon särskilt forskat i familjebrevväxling och familjerelationer på Sarvlaks på 1800- och 1900-tal. 

I sitt föredrag talar hon både om vad vi kan veta om 1600- och 1700-talets kvinnoliv på Sarvlaks och andra herrgårdar och om vad 1800-talets rikare arkivmaterial ger för inblickar i familjernas vardag och relationer mellan föräldrar och barn.


Torsdagen den 13 juli 2023 klockan 15.00 & fredagen den 14 juli klockan 15:00 (föreläsningen ordnas två gånger) 
Lars Einarsson: Stormakten, Kronan och Creutz

Historiker och marinarkeolog Lars Einarsson (Sverige) har varit projektledare för undersökningarna av regalskeppet Kronan sedan 1983. Han har studerat och forskat kring svensk stormaktstid och dess materiella kultur både under och över vattenytan under fyra decennier.

Föredraget berör samhället, skeppet Kronan och dess huvudpersoner under mitten av 1600-talet. I fokus står personerna och deras materiella kultur som väckts till liv genom de marinarkeologiska undersökningarna av regalskeppet Kronan. Kronan som var sin tids största örlogsskepp, förliste den 1 juni 1676 i strid med den förenade dansk-nederländska flotta 6 km utanför Ölands östra kust. Ombord fanns den t f riksamiralen Lorentz Creutz d.ä., herre till Sarvlaks, och hans son Gustaf. Tillsammans med 800 andra besättningsmän omkom de i den största katastrofen som drabbat den svenska flottan i strid.


Torsdagen den 20 juli klockan 15.00
Alexandra Ramsay: Gemenskap med stränga regler.

Fil. dr Alexandra Ramsay är historiker och släktforskare, lärare på Helsingfors Arbis och Lovisa Medborgarinstitut.
I sitt föredrag talar hon om herrskap och tjänstefolk på Sarvlax, särskilt under Viktor Magnus och Hulda Berndtsons tid.


Torsdagen den 27 juli klockan 15.00
Henrik Meinander: Ernst von Born i den unga republiken Finland 

Henrik Meinander (f. 1960) är sedan 2001 professor i historia vid Helsingfors universitet.
Han har skrivit flera böcker, bland annat verket Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015 och verkade åren 2017–2023 som ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Bild: Alexandra Ramsay håller föreläsning intill den vackra utsikten mot slottet.