Utställningen 2023

Sommaren 2023, under juli månad, ordnades utsällningen Stor-Sarvlaks gård - en herrgårdsmiljö under 500 år i den gamla rian på Stor-Sarvlaks gård (Lovisa). Sommarutställningen var en unik möjlighet att bekanta sig med Sarvlax historia och de människor som levt och bott på gården sedan 1600-talet. Vi ställde ut bilder, kartor, möbler och föremål som återspeglar olika tidsepoker. Vi berättade om landbönder, torpare, gårdsfolket och godsägarna, och om de näringar som bedrivits på gården och hur verksamheten på gården utvecklats genom tiden. Via utställningens Youtube-kanal kan man se en video som presenterar utställningen. 

Under utställningsmånaden ordnades det också intressanta föreläsningar av Henrik Meinander, Henrika Tandefelt, Alexandra Ramsey och Lars Einarsson, som delvis finns att se på utställningens Youtube-kanal, där också en del annat utsällningsmaterial finns att se. 

Det var inte är möjligt att besöka huvudbyggnaden medan utställningen pågick. 

Utställningen ordnades med stöd av Svenska Kulturfonden och Svenska Litteratursällskapet. Allt textmaterial från utställningen går att hitta i utställningens e-bok, som publicerades på både svenska, finska och engelska. 

  

Utställningen hölls i den gamla rian. 
Ett hörn i en av utställningens interiörer föreställande herrgårdens äldsta historia. Se mer på utställningens Youtube-kanal!