Förvaltningsrådet 

Ernst och Alix von Born testamenterade Stor-Sarvlaks gård till Svenska litteratursällskapet. I enlighet med deras testamente ska Stor-Sarvlaks gård förvaltas av tre personer som tillsammans bildar gårdens förvaltningsråd. Representanterna ska utses av Svenska Litteratursällskapet, Svenska folkpartiet och Nylands svenska lantbrukssällskap. Arbetet på gården leds av en godsförvaltare som är anställd av Svenska litteratursällskapet på förslag av förvaltningsrådet. Godsförvaltaren leder den operativa verksamheten på gården i samråd med förvaltningsrådet. Förvaltningsrådets uppgift är att värna om den kulturhistoriska egendomen och jordbrukets tidsenliga utveckling. Tillsammans med två representanter för Victor Magnus von Borns ättlingar, utser förvaltningsrådet slottets beboare.

Att utveckla gårdens allmännyttiga verksamhet är en central målsättning i förvaltningsrådets verksamhet. Initiativet till den historiska utställningen om livet på Sarvlax under 500 år, som sommaren 2023 arrangerades i gårdens gamla ria, är ett exempel på detta.


En historisk utställning hölls sommaren 2023 i den gamla rian, till höger på bilden. 

På gården drivs ett aktivt jordbruk. På bilden syns försöksrutor som är en del av jordbruket.